Uitslag onderzoek

11-05-2015 Uitslag onderzoek rugpijn

resultaten rugpijn onderzoek 1

In het kort:
In februari kon iedereen met onder rugpijn vier gratis behandelingen krijgen.
In totaal deden uiteindelijk 9 mensen mee aan het onderzoek.
Alle deelnemers merkten dat de pijn minder werd of zelfs helemaal verdween.Soms zelfs in 1 behandeling.
Je kan in vier behandelingen goed zien of acupunctuur aanslaat.
Stress veroorzaakt pijn, althans het laat pijn terugkomen.
Helaas weet ik niet hoelang de pijn wegblijft, dit is per persoon verschillend.

Het onderzoek.
De deelnemers konden bij aanvang en afsluiting aangeven hoeveel pijn zij ervoeren, dit door een cijfer op een schaal van 10 aan te geven, waarbij 1 nihil was en 10 heel erg pijnlijk

Deelnemer S begon met een pijnindicatie van 8 op een schaal van 10.
Deelnemer S is geëindigd met een pijnindicatie van 1 op een schaal van 10 in 4 behandelingen.
Deelnemer Ma begon met een pijnindicatie van 7 op een schaal van 10
Deelnemer Ma is geëindigd met een pijnindicatie van 1 op een schaal van 10 in 3 behandelingen.
Deelnemer E begon met een pijnindicatie van 8 op een schaal van 10
Deelnemer E is geëindigd met een pijnindicatie van 1 op een schaal van 10 in 3 behandelingen.
Deelnemer Mo begon met een pijnindicatie van 8 op een schaal van 10
Deelnemer Mo is geëindigd met een pijnindicatie van 1 op een schaal van 10 in 4 behandelingen.
Deelnemer T begon met een pijnindicatie van 8 op een schaal van 10
Deelnemer T is geëindigd met een pijnindicatie van 2,5 op een schaal van 10 in 4 behandelingen.
Deelnemer R begon met een pijnindicatie van 7 tot 10 op een schaal van 10
Deelnemer R is geëindigd met een pijnindicatie van 3 op een schaal van 10 in 4 behandelingen.
Bij deelnemer R kwam de pijn helaas te snel weer terug en probeert nu toch verder te komen met een andere vorm van acupunctuur.
Deelnemer Y begon met een pijnindicatie van 9,5 op een schaal van 10
Deelnemer Y is geëindigd met een pijnindicatie van 1 op een schaal van 10 in 4 behandelingen.
Deelnemer Mi begon met een pijnindicatie van 8 op een schaal van 10
Deelnemer Mi is geëindigd met een pijnindicatie van 1 op een schaal van 10 in 4 behandelingen.
Deelnemer J begon met een pijnindicatie van 7 tot 10 op een schaal van 10
Deelnemer J is geëindigd met een pijnindicatie van 1 op een schaal van 10 in 4 behandelingen.
Bij deelnemer J kwam de pijn helaas te snel weer terug.

Dit onderzoek richtte zich alleen op de bestrijding van de pijn en de deelnemers kregen maximaal 4 behandelingen. Het onderzoek is gehouden onder mensen die zich konden opgeven via een Facebook promotie campagne.
Alle deelnemers kunnen ook alle informatie die ik op facebook zet lezen en erop reageren.
Er is gekozen voor maar één soort acupunctuur behandeling, waarbij niet is gekeken naar de oorzaak, deze zijn dan ook allemaal verschillend.
Let wel op: Er kan ook via acupunctuur meer naar de oorzaak gekeken worden en daarop meer behandeld worden, alleen dat is een andere techniek.
Er deden 9 deelnemers mee aan het onderzoek (helaas werd het onderzoek gehinderd door de griep en liep niet alles zo vlot als gehoopt).
Wat duidelijk bleek was dat acupunctuur bij iedere deelnemer wat deed om de pijn naar beneden te krijgen, alleen bij enkele mensen kwam de pijn echter vrij snel terug via deze techniek.
Binnenkort wordt ook vermeld wat het effect op langer termijn is.

 15-12-2014 Uitslag onderzoek schouderpijn

grafiek resultaat behandeling schouderpijn

grafiek resultaat behandeling schouderpijn

Eindresultaat van het onderzoek ” behandeling schouderpijn”.

11 deelnemers.
Voordat de deelnemers begonnen werd aan hun gevraagd de pijn uit te drukken in een cijfer van 1 tot 10, waarvan 10 hele heftige pijn voorstelde en 1 nihil was.

10 mensen begonnen met een score tussen 8 en 9 op de schaal van 10.
4 personen sloten na maximaal 4 behandelingen af met een pijnindicatie van een 1 op 10
2 sloten af met een score van 2 op 10
1 sloot af met een 2,5
1 sloot af met een score van 3,5
1 sloot af met een 7
1 bleef op de beginscore hangen en werkte de behandeling maximaal 1 minuut.
1 persoon kon niet meer komen na 1 behandeling, na deze behandeling stond de pijnindicatie op een 5 van 10.
Er was 1 persoon die begon met een score van 6 op 10 en die eindigde na 2 behandelingen ook op een 1

 

De behandelde mensen hadden vrijwel allemaal, jaren pijn gehad en door de jaren heen allerlei trajecten doorlopen, variërend van zware medicatie, spuiten, operaties, revalidatieprocessen en allerlei soorten therapie.
Een leuk bijval bij het onderzoek was ook dat bij sommige mensen de pijn in de armen, nekpijn, rugpijn of heuppijn minder werden of zelfs verdween.
Degene die het langst last had, heeft 20 jaar pijn gehad en is nu pijnvrij. Het gemiddelde aantal jaren pijn was 6. De klachten waar de behandelde personen volgens deskundigen last van hadden waren: slijmbeursonstekingen, arthrose, frozen shoulder, stress, vernauwing, rheuma en trauma
Vrijwel alle behandelde personen hebben zich via facebook na een promotie campagne opgegeven en kunnen deze resultaten ook nazien.