Overgewicht / afvallen

 Overgewicht / afvallen

afvallen 220 x 160

Overgewicht neemt de laatste jaren steeds meer toe.

Dit overgewicht is al een probleem op zich, maar kan nog grotere gevolgen hebben. Het lijkt uiteindelijk wel een neerwaartse spiraal. Bij overgewicht komt als je niet uitkijkt zo diabetes om de hoek kijken en als je dat eenmaal hebt ben je weer veel vatbaarder voor  bijvoorbeeld oogproblemen of hart en vaatziekten, enz.

Heel vaak hebben mensen die willen afvallen al wat ondernomen, maar achteraf zijn ze vaak weer terug bij af of nog erger.
In begrippen van de acupunctuur gaat er bij overgewicht vaak iets mis in de omzetting van voeding naar energie oftewel Qi. Ook kan er juist intern iets mis zijn waardoor je juist eetbuien krijgt. Soms worden mensen ‘s avonds heel onrustig en dat gaat pas weg als de maag volzit.
Het is dus echt van belang om bij het afvallen, te zoeken naar daar waar het misgaat. Daarna zullen sommige factoren die ervoor zorgen dat het niet helemaal goed gaat, versterkt of verzwakt moeten worden.
Afvallen  is te doen met acupunctuur zelf en bijvoorbeeld door bepaalde voedingsmiddelen minder of juist meer te eten.
Vaak gaat het er bij afvallen niet eens om  minder, maar om effectiever te eten.

Maak een afspraak