Het eerste consult

 Het eerste consult           Het eerste consult Acupunctuurbehandeling bij Acupunctuur Praktijk Qilax

 

Het eerste consult is er om te weten waarvoor u komt en om een anamnese af te nemen.
Dit is een uitgebreid vraaggesprek om een indruk te krijgen waar de klacht vandaan zou kunnen komen. ook worden de pols gevoeld en de tong bekeken, om ook via deze weg een diagnose te kunnen stellen.
Hierna worden mijn bevindingen besproken en een eventueel behandelplan voorgelegd.
Vervolgens kan daarna aan een behandeling begonnen worden. Mocht dit acupunctuur zijn, dan begin ik meestal met voor de eerste keer maar een paar punten op strategische locaties aan te prikken .
Zo kan u wennen en ik kan ook meteen zien hoe u hierop reageert.
Voor de acupunctuur  gebruikt acupunctuur praktijk Qilax steeds weer nieuwe in blisters verpakte naalden.

Maak nu een afspraak, of vraag meer info